Mój program

1. Sprawiedliwa i zielona transformacja Śląska

Musimy uwolnić środki unijne i rządowe na termomodernizację budynków, zmodernizować sieci przesyłowe energii elektrycznej, ułatwić proces montażu wiatraków oraz paneli fotowoltaicznych i wspierać samorządy w tworzeniu tzw. „klastrów energii„. Zdecentralizowana polityka energetyczna w oparciu o OZE oraz nowoczesne rozwiązania typu SMART to tania, bezpieczna i czysta energia dla całego regionu. To dłuższe życie, lepsze zdrowie oraz zaoszczędzone pieniądze w kieszeniach Polek i Polaków.

Jak to zrobić? Oto mój plan!

Odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy oraz Fundusze na Sprawiedliwą Transformację – to 90 miliardów złotych dla Śląska!

Powołanie Funduszu Transformacji Energetyki – przeznaczmy 100% przychodów z uprawnień do emisji CO2 (EU ETS) na Zielone inwestycje, rozbudowę OZE i modernizację sieci energetycznych

Narodowy program termomodernizacji – to 100 tysięcy dobrych miejsc pracy przy ocieplaniu domów i instalacji OZE!

Uproszczenie systemu dopłat do OZE i powołanie sieci doradców energetycznych w każdej gminie – aby uzyskanie dopłaty było proste i bezkosztowe.

Nowe życie dla kopalń – zamieńmy stare kopalnie w magazyny energii i centra nowych technologii!

2. Nowoczesny, zielony transport – rozwijajmy komunikację zbiorową, rowerową i pieszą

Emisje z transportu stanowią 20 – 25% światowej emisji dwutlenku węgla. Wliczając produkcję samochodów, konstrukcję i renowację dróg są one przyczyną 37% wszystkich emisji. Transport zużywa 30% światowej energii. Ponadto każda nowa droga to mniej terenów biologicznie czynnych, gorsza odporność na zmiany klimatu oraz więcej pojazdów na drogach.

Transport nie może wykluczać. Osoby niepełnosprawne, osoby starsze, dzieci i młodzież często nie mają dostępu do samochodu. Rosnące ceny ropy powodują, że wielu zwyczajnie nie stać na utrzymanie auta, a zmiany i tak idą w kierunku zrównoważonego transportu.

Zbudowanie infrastruktury komunikacyjnej w oparciu o transport zbiorowy, rowerowy oraz pieszy – tworząc tzw. miasta 15-minutowe, to rozwiązanie, które pomoże rozwiązać wiele problemów społecznych.

3. Edukacja XXI wieku – uczmy kompetencji społecznych i nowych technologii

Oświata jest w kryzysie i co roku przeżywa jakąś rewolucję. A my, Zieloni, mamy dosyć rewolucji. Czas na ewolucję polskiej szkoły do XXI-wieku. Jak to osiągniemy?

20% podwyżki w oświacie OD ZARAZ – zatrzymajmy ucieczkę najlepszych z zawodu.

Od 2025 pensja minimalna dla nauczyciela 8000 zł brutto – bo nie stać nas na tanią edukację!

Decentralizacja i rozluźnienie podstawy programowej – niech to samorządy i szkoły w porozumieniu z radami rodziców decydują o podstawie programowej.

Nacisk na kompetencje społeczne, krytyczne myślenie i nowe technologie – czas na szkołę XXI wieku.

Język śląski i wiedza o Śląsku na maturze! To już czas, by oficjalnie uznać język Śląski i wprowadzić go do szkół.

4. Prawa człowieka – by każda osoba miała godność i wolność do decydowania o sobie

Mamy do czynienia z dehumanizacją osób LGBT+, zaostrzeniami aborcyjnymi, naruszającymi prawa kobiet oraz łamanie konwencji praw człowieka w stosunku do uchodźców. Media publiczne stały się tubą propagandową partii rządzącej, a spółki skarbu państwa maszynką finansową partii PiS.

Potrzebujemy odbudować sądownictwo w Polsce oraz wzmocnić niezależność instytucji państwowych. Kobiety powinny móc decydować o swoim ciele. Polska nie powinna stać na drodze równouprawnienia małżeństw jednopłciowych i związków partnerskich w całej UE.  Powinniśmy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie, partycypację społeczną oraz pielęgnować demokryczne wartości na każdym szczeblu administracji publicznej.

5. Prawa zwierząt – upomnę się o osoby pozaludzkie, które nie mogą się same o siebie upominać

Czas dać głos tym, którzy nie mogą się o siebie sami upomnieć. Jak to zrobić? Oto moje postulaty:

 Powołanie Rzecznika Praw zwierząt – dajmy głos tym, którzy nie mogą się upomnieć o siebie.

Dowody tożsamości dla zwierząt – poparcie dla inicjatywy PiESEL, która przeciwdziała bezdomności zwierząt.

Koniec ery klatkowej i hodowli zwierząt na futra – te najbardziej okrutne formy hodowli zostaną wyeliminowane.

Krajowy program rozwoju ogrodów zoologicznych – abyśmy zwierzęta mogli podziwiać w naturalnych warunkach.